Hạt Sen HuếHạt Sen Huế

Sản Phẩm Nổi Bật

TRÀ TIM SEN NGUYÊN CHẤT

TRÀ TIM SEN NGUYÊN CHẤT

350.000 VNĐ 300.000 VNĐ

TRÀ HOA SEN TỊNH TÂM HUẾ

TRÀ HOA SEN TỊNH TÂM HUẾ

150.000 VNĐ 120.000 VNĐ

HẠT SEN TƯƠI HUẾ

HẠT SEN TƯƠI HUẾ

240.000 VNĐ 200.000 VNĐ

HẠT SEN KHÔ TỊNH TÂM

HẠT SEN KHÔ TỊNH TÂM

450.000 VNĐ 400.000 VNĐ

HẠT SEN SẤY TỊNH TÂM

HẠT SEN SẤY TỊNH TÂM

400.000 VNĐ 390.000 VNĐ

HẠT SEN KHÔ ĐEN

HẠT SEN KHÔ ĐEN

100.000 VNĐ

BỘT HẠT SEN TỊNH TÂM

BỘT HẠT SEN TỊNH TÂM

400.000 VNĐ 350.000 VNĐ

MỨT GỪNG HUẾ

MỨT GỪNG HUẾ

200.000 VNĐ 180.000 VNĐ

TINH BỘT NGHỆ

TINH BỘT NGHỆ

550.000 VNĐ

MỨT HẠT SEN

MỨT HẠT SEN

200.000 VNĐ

MẬT ONG RỪNG

MẬT ONG RỪNG

800.000 VNĐ