Hạt Sen HuếHạt Sen Huế

Sản Phẩm Nổi Bật

MỨT GỪNG HUẾ

MỨT GỪNG HUẾ

200.000 VNĐ 180.000 VNĐ

HẠT SEN SẤY TỊNH TÂM

HẠT SEN SẤY TỊNH TÂM

500.000 VNĐ 450.000 VNĐ

HẠT SEN TƯƠI HUẾ

HẠT SEN TƯƠI HUẾ

300.000 VNĐ 250.000 VNĐ

HẠT SEN KHÔ TỊNH TÂM

HẠT SEN KHÔ TỊNH TÂM

500.000 VNĐ 450.000 VNĐ

TRÀ HOA SEN TỊNH TÂM

TRÀ HOA SEN TỊNH TÂM

150.000 VNĐ 120.000 VNĐ

MỨT HẠT SEN

MỨT HẠT SEN

250.000 VNĐ 230.000 VNĐ

TRÀ TIM SEN NGUYÊN CHẤT

TRÀ TIM SEN NGUYÊN CHẤT

400.000 VNĐ 380.000 VNĐ

HẠT SEN KHÔ ĐEN

HẠT SEN KHÔ ĐEN

100.000 VNĐ

TINH BỘT NGHỆ

TINH BỘT NGHỆ

550.000 VNĐ

MẬT ONG RỪNG

MẬT ONG RỪNG

800.000 VNĐ